Al meer dan 45 jaar experts in diergezondheid
Wetenschappelijk onderbouwde producten
Persoonlijk advies op maat

AniStart FAQ

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen over ons product AniStart. Indien je geen antwoord op je vraag kunt vinden, neem dan vooral contact met ons op.

Hypocalcemie

Wat is klinische melkziekte? Wat is subklinische melkziekte?

Hypocalcemie, kalfziekte of melkziekte is een aandoening bij melkvee veroorzaakt door een te lage calciumwaarde in het bloed. Er zijn twee vormen van hypocalcemie, klinisch en subklinisch. Klinische hypocalcemie, beter gekend als klinische melkziekte, houdt in dat de koe een bloedcalciumconcentratie heeft die lager is dan 5.5 mg/dl (1.4 mmol/L), waarbij ze ook fysieke ziektesymptomen heeft (neergaan, spierrillingen, verlaagde lichaamstemperatuur). Subklinische hypocalcemie gaat dan weer over de koeien die geen duidelijke fysieke symptomen tonen, maar die wel een te lage bloedcalciumconcentratie tonen tussen de 5.6 en 8.5 mg/dl (1.4-2.1 mmol/L).

Waarom wakker liggen over subklinische hypocalcemie?

Koeien met subklinische hypocalcemie zijn minder productief en winstgevend, kosten worden geschat op 112 euro per koe. Wetende dat een groter aandeel koeien lijdt aan subklinische hypocalcemie (> 50%) dan aan klinische hypocalcemie (<5%), kunnen we afleiden dat de negatieve impact van subklinische hypocalcemie erg groot en onderschat is. (Oetzel, G.R. 2012. An update on Hypocalcemie on dairy farms. Proceedings of Four-State Dairy Nutrition & Mgmt. Conf.)

Hoe bepaal ik de incidentie van subklinische hypocalcemie op mijn bedrijf?

De prevalentie kan worden bepaald door analyse van bloed. Deze bloedafname dient plaats te vinden tussen 48 uur en 72 uur na afkalven. Het is belangrijk bij de interpretatie van de resultaten dat er vooraf een duidelijke grenswaarde wordt vastgesteld. De algemeen aanvaarde grenswaarde voor calcium na afkalven is 8.5 mg/dl.

Rantsoenen met een optimale kation- anionbalans (KAV/KAB)

Wat betekent KAB of KAV?

KAB/KAV staat voor Kation-Anion Balans (KAB) of Verschil (KAV). Het is een maateenheid om het verschil aan te tonen tussen positief geladen deeltjes, of kationen (vnl. kalium en natrium) en negatief geladen deeltjes, of anionen (vnl. zwavel en chloor) in een rantsoen. Het wordt berekend op basis van moleculair gewicht en lading van deze mineralen. Een negatief KAB/KAV rantsoen is een rantsoen waar de milliequivalenten aan anionen groter is dan die van de kationen.

Waarom een uitgerekend KAB-rantsoen voeren?

Alle koeien zijn gevoelig voor melkziekte, onafhankelijk van de leeftijd of pariteit. Dit komt door de snelle toename in de calciumbehoefte rondom afkalven. Koeien met hypocalcemie hebben een grotere kans op ‘aan de nageboorte staan’, baarmoederontsteking, mastitis en lebmaagdislocatie wat kan leiden tot een lagere melkproductie en een verminderde vruchtbaarheid. Het voeren van een uitgerekend KAB rantsoen voor afkalven draagt bij aan het verminderen van de kans op hypocalcemie.

Hoe werkt een optimaal kation-anionbalans (KAB) op het verminderen van hypocalcemie?

Optimale KAB rantsoenen hebben hun werking op basis van het veroorzaken van een hele lichte aanzuring van het bloed en in grotere mate; urine. Dit wordt verkregen door het voeren van verhoogde gehalten anionische zouten, die o.a. chloor en zwavel bevatten. Door de lichte aanzuring van het bloed en, door stimulatie van de bijschildklier (parathyroïd hormoon) en vitamine D, versterkt de koe haar natuurlijke mechanismes die zorgen voor een normale bloed calcium concentratie, waaronder calcium opname via de darmen en calcium en in mindere mate uit de botten. Het aanzuren van de urine zorgt voor het uitscheiden van calcium in de urine, waardoor de calciumflux toeneemt en daarmee dus de beschikbare calcium voorraad.

Kan een te negatief kation-anionbalans (KAB) rantsoen voor problemen zorgen?

Nee. Wanneer er een té verzurend rantsoen (afhankelijk van bedrijf tot bedrijf) wordt gevoerd zal de koe haar droge stof opname aanpassen om te veel verzuring te voorkomen.

Bestaat er een risico dat er te veel calcium wordt opgenomen vanuit de botten, waardoor de botten van de koe verzwakken?

Nee. Naar schatting heeft de koe ongeveer 7.8 tot 8.5 kg aan calcium opgeslagen in de botten. Aan het einde van de droogstand en begin van de lactatie zal de koe op twee manieren extra calcium beschikbaar maken. Ten eerste, door extra calcium op te nemen vanuit het rantsoen en ten tweede door calcium op te nemen vanuit de botten. De combinatie van deze twee processen vindt met name plaats gedurende de eerste en 6 tot 8 weken van de lactatie, waarna de koe weer in een positieve calciumbalans komt (Hibbs and Conrad, 1983). De duidelijk kortere periode waarin koeien een negatief KAB rantsoen gevoerd krijgen, zorgt niet voor het opraken van het calcium in de botten.

Zal een kation-anionbalans (KAB) rantsoen dat zorgt voor een urine pH van 7.5 leiden tot positieve resultaten op de hypocalcemie incidentie?

Het is belangrijk om genoeg anionen toe te voegen aan het rantsoen, zodat het effect op de urine pH duidelijk is. De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat een uitgerekend KAB rantsoen moet zorgen voor een urine pH van maximum 6.8 om positieve effecten aan te kunnen tonen. Rantsoenen die leiden tot een urine pH van 5.5 tot 6 werken duidelijk het beste.

AniStart Bag

AniStart

AniStart ondersteunt de koe rondom afkalven in haar calciumhuishouding. Dit kan bijdragen aan gezondere en productievere koeien.

Product aanvragen Anistart aanvragen

Waarom AniStart voeren?

Wat is AniStart?

AniStart is een aanvullend diervoeder, geproduceerd volgens een hoogwaardig productieproces, waardoor het geconcentreerd en zeer smakelijk is.

Wat maakt AniStart anders dan andere anionische zouten?

Ons eigen productieproces waarmee we AniStart maken, zorgt ervoor dat de zouten in een drager matrix worden omhuld, wat AniStart erg geconcentreerd en smakelijk maakt.

Welke invloed op ziektegevallen kan ik verwachten bij het voeren van een goed laag kation-anionbalans (KAB/KAV) rantsoen?

Calcium is als essentieel mineraal betrokken bij verschillende fysiologische functies, zoals spiersamentrekking, zenuwgeleiding en weerstand. Het voeren van een laag kation-anion balans (KAB) rantsoen kan leiden tot een reductie in klinische én subklinische hypocalcemie, lebmaagverplaatsing, ophouden van de nageboorte en baarmoederontsteking.

Wat is het verschil tussen het voeren van AniStart t.o.v. magnesiumchloride of calciumchloride?

AniStart is een mix van verschillende minerale zouten, geproduceerd volgens ons eigen productieproces wat leidt tot een hoge smakelijkheid. Bovendien voorziet AniStart zowel in chloor als zwavel. Door het voeren van een combinatie van zwavel en chloor worden er betere kation-anion verschillen verkregen. Magnesiumchloride en calciumchloride zijn enkelvoudige minerale zouten die geen zwavel toevoegen en onsmakelijk kunnen zijn.

Toepassing van AniStart

Hoeveel AniStart moet ik voeren?

De optimale kation-anionbalans (KAB) die moet gevoerd worden leidt tot een urine pH tussen 5.5 en 6. De exacte hoeveelheid AniStart zal verschillen van bedrijf tot bedrijf, maar het resultaat moet overal gelijk zijn: een urine pH van 5.5 tot 6. Een gangbare hoeveelheid is een gift van 0,35 tot 0,45 kg.

Hoe bepaal ik of ik de juiste hoeveelheid anionische zouten voer?

Door het meten van de urine pH kunnen we bepalen of de kation-anion balans die gehanteerd wordt, m.a.w. de hoeveelheid gevoerde AniStart, correct is. Correcte, volledig aangezuurde rantsoenen resulteren in een urine pH van 5.5 tot 6. Het beste moment om dit te meten is 6 tot 9 uur na het voeren.

Waarom moet ik extra calcium toevoegen aan mijn negatief kation-anionbalans (KAB) rantsoen als ik AniStart gebruik?

Onderzoek toont aan dat het voeren van hoge calcium levels (>180 gram per koe per dag) resulteert in een grotere hoeveelheid beschikbaar calcium (Amundson et al., 2018. J. Anim. Sci. 96:5010; Glosson et al., 2020. J. Dairy Sci. 103:7039), en een betere conceptie bij eerste inseminatie (Ryan et al., 2020. Theiogen. 142:338) vergeleken met een gelijkaardig KAB rantsoen met een laag calcium gehalte.

Phibro-Illustraties-Koeien-Nieuwsbrief-2-01

CONTACT FORMULIER

Hoe kunnen we je helpen?

Staat jouw vraag hier niet tussen? Of wil je meer weten over het product? Vul dan onderstaand formulier in om je vraag te stellen aan een van onze experts. We proberen binnen 3 werkdagen te reageren.