Eksperci w dziedzinie żywienia zwierząt od 45 lat
Wyjątkowe produkty o dowiedzionym naukowo działaniu
Specjalistyczne doradztwo

AniStart - najczęściej zadawane pytania

Tutaj można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego produktu AniStart. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Hypocalcemia

Czym jest kliniczna postać gorączki mlecznej? Czym jest podkliniczna postać gorączki mlecznej?
Hipokalcemia to schorzenie krów mlecznych spowodowane niższym od prawidłowego stężeniem wapnia we krwi. Rozpoznaje się dwie postacie choroby: kliniczną i podkliniczną. Kliniczna hipokalcemia, którą częściej nazywa się kliniczną gorączką mleczną (GM), pojawia się, gdy u krowy całkowite stężenie wapnia we krwi jest niższe niż 5,5 mg/dl i występują objawy kliniczne choroby (drżenia mięśniowe, spadek ciepłoty ciała, zaleganie na boku). Podkliniczna hipokalcemia pojawia się przy całkowitym stężeniu wapnia we krwi między 5,6 a 8,5 mg/dl i braku klinicznych oznak choroby.
Dlaczego należy zwracać uwagę na podkliniczną hipokalcemię?

Krowy z podkliniczną postacią hipokalcemii mają gorszą produkcyjność i przynoszą mniejsze zyski, a szacowany koszt ponoszony przez hodowcę bydła mlecznego wynosi około 500 zł na przypadek. Więcej krów choruje na podkliniczną postać hipokalcemii (> 50%) niż GM (zwykle < 5%), więc ta pierwsza ma bardziej niekorzystny wpływ na rentowność gospodarstwa mlecznego.

(Oetzel, G.R. 2012. An update on hypocalcemia on dairy farms. Proceedings of Four-State Dairy Nutrition & Mgmt. Conf.)

W jaki sposób mam określić zachorowalność na podkliniczną postać hipokalcemii w moim stadzie?

Częstość występowania podklinicznej hipokalcemii w stadzie można ustalić oznaczając stężenie wapnia we krwi między 48. a 72. godziną po wycieleniu. Wcześniej należy jednak ustalić progowe stężenie wapnia we krwi, które uznaje się za „prawidłowe”. Zasadniczo przyjmuje się, że wartość powyżej 8,5 mg/dl jest prawidłowa.  

Ujemny Bilans Kationowo-Anionowy Dawki (DCAD) 

Co oznacza ujemny bilans kationowo-anionowy dawki (DCAD)?

Skrót DCAD oznacza bilans kationowo-anionowy dawki (z ang. DCAD, Dietary Cation-Anion Difference). Jest on miarą różnicy wyrażonej w milirównoważnikach między składnikami mineralnymi o ładunku dodatnim, czyli kationami (głownie potasem i sodem) a składnikami mineralnymi o ładunku ujemnym, czyli anionami (przede wszystkim chlorkami i siarką) w dawce pokarmowej. Wartość DCAD oblicza się przy wykorzystaniu masy cząsteczkowej u ładunku tych czterech pierwiastków.

Dlaczego należy skarmiać dawki z ujemnym bilansem kationowo-anionowym (DCAD)?
Niezależnie od wieku, wszystkie krowy mleczne w okresie przed wycieleniem są podatne na hipokalcemię z powodu szybkiego wzrostu zapotrzebowania na wapń w okresie okołowycieleniowym. Krowy z hipokalcemią są bardziej narażone na wystąpienie zatrzymania łożyska, zapalenia macicy, mastitis i przemieszczenia trawieńca, co może skutkować spadkiem wydajności mlecznej i pogorszeniem płodności. Żywienie dawką o ujemnym DCAD krów przed wycieleniem przyczynia się do obniżenia ryzyka rozwoju hipokalcemii.

W jaki sposób dawki o ujemnym DCAD obniżają ryzyko hipokalcemii?

Działanie dawek pokarmowych o ujemnym DCAD polega na wywoływaniu umiarkowanej i skompensowanej kwasicy metabolicznej i acydurii. Taki efekt uzyskuje się poprzez podawanie zwiększonego poziomu anionowych składników mineralnych, zawierających chlorki i/lub siarkę. Skompensowana kwasica metaboliczna obniża pH krwi, a, poprzez działanie parathormonu i witaminy D, wzmacnia fizjologiczne mechanizmy w organizmie krowy, które utrzymują prawidłowe stężenie wapnia we krwi. Te mechanizmy to wychwytywanie przez jelita wapnia zawartego w dawce pokarmowej i uwalnianie rezerw wapnia z kości. Acyduria z kolei powoduje wydalanie wapnia w okresie przed wycieleniem, co zwiększa przepływ wapnia przez wymienialną pulę wapnia.

Czy zbyt duży ujemny DCAD dawki może zaszkodzić krowom?

Nie. Gdy krowy są żywione dawkami przekwaszonymi (to zależy od gospodarstwa), będą one dostosowywać pobranie suchej masy, zmniejszając je, aby zapobiegać nadmiernemu zakwaszeniu.

Czy przy skarmianiu dawek ujemnym DCAD pojawia się ryzyko usunięcia zbyt dużej ilości wapnia z kości i tym samym ich osłabienie?
Przyjmuje się, że ilość wapnia zmagazynowania w kościach dorosłej krowy mieści się w przedziale od 7,8 do 8,5 kg. W wysokiej ciąży i wczesnej laktacji, krowa mleczna będzie pomagać sobie zaspokoić zapotrzebowanie na wapń w mleku na dwa sposoby. Po pierwsze, zwiększając ilość wapnia wchłanianego z dawki pokarmowej i po drugie, uwalniając wapń z kości, który to proces określa się jako osteoporozę laktacyjną. Te dwa procesy mają na ogół miejsce we wczesnej laktacji przez 6 do 8 tygodni, kiedy organizm krowy wraca do dodatniego bilansu wapnia (Hibbs and Conrad, 1983).  Znacznie krótszy okres, przez który krowie podaje się dawkę zakwaszającą (21 do 28 dni), nie stwarza ryzyka wyczerpania zasobu wapnia z kości.
Czy dawka z ujemnym DCAD doprowadzająca do pH moczu na poziomie 7,5 przyniesie jakieś korzyści pod kątem zmniejszania ryzyka hipokalcemii?
Nie. Aby dawki pokarmowe o ujemnym DCAD zadziałały, najpierw trzeba skarmić taką ilości anionów, aby obniżyć pH moczu znacznie poniżej 7,5. Większość naukowców jest zgodna, że dawka prowadząca do obniżenia pH moczu poniżej 6,8 musi wywierać jakieś korzystne działanie. Jednakże dawki, które powodują umiarkowaną skompensowaną kwasicę metaboliczną i acydurię, skutkującą pH moczu między 5,5 a 6,0, działają najlepiej.
AniStart Bag

AniStart

AniStart pozwala optymalizować metabolizm wapnia w okresie okołowycieleniowym, dzięki czemu krowy mleczne mogą być zdrowsze i osiągać wyższą produkcyjność.

Zapytaj o produkt Zdobądź Anistart

Dlaczego warto stosować AniStart?

Czym jest AniStart?

AniStart, czyli anionowy mineralny dodatek paszowy, jest produkowany z wykorzystaniem autorskiej technologii, dzięki czemu uzyskuje się produkt bardzo skoncentrowany i wyjątkowo smakowity.

Co odróżnia AniStart od innych produktów/soli anionowych?

Autorski proces technologiczny wykorzystywany w produkcji AniStart polega na wbudowaniu soli mineralnych do macierzy nośnika, dzięki czemu AniStart jest tak skoncentrowany i smakowity. 

Jakich efektów zdrowotnych należy oczekiwać przy skarmianiu odpowiednio skomponowanej dawki o ujemnym DCAD?
Wapń to newralgiczny składnik mineralny biorący udział w wielu procesach biologicznych, takich jak skurcze mięśni, przewodzenie impulsów nerwowych i funkcje komórek odpornościowych. Podawanie odpowiednio zbilansowanej dawki z ujemnym bilansem kationowo-anionowych (DCAD) może doprowadzić do zmniejszenia zapadalności na kliniczną i podkliniczną hipokalcemię, przemieszczenie trawieńca, zatrzymanie łożyska i zapalenie macicy.
Czym różni się podawanie AniStart od stosowania chlorku magnezu lub chlorku wapnia?

AniStart to kompozycja kilku soli mineralnych wytwarzanych z wykorzystaniem autorskiego procesu technologicznego, co pozwala na uzyskanie większej smakowitości. Co więcej, AniStart dostarcza i chlorki, i siarkę. Podawanie kombinacji chlorków i siarki powoduje, że uzyskuje się lepsze wyniki przy żywieniu dawkami o ujemnym DCAD. Chlorek magnezu i chlorek wapnia to jednostkowe źródło soli mineralnych, które może nie być smaczne i nie dostarczać siarki. Utrzymywanie wysokiego pobrania suchej masy w późnym zasuszeniu wywiera korzystny wpływ na krowę zarówno przed wycieleniem jak i po nim. Wybór preparatu anionowego, który jest smakowity pomaga uzyskać wysokie pobranie suchej masy w okresie późnego zasuszenia.

AniStart zalecenia  

Jaką dawkę AniStart należy podawać?
Dawka Animate będzie różna, w zależności od gospodarstwa, ale zawsze będzie to ilość wymagana do uzyskania pH moczu w przedziale od 5,5 do 6,0. Na ogół jest to 0,35 do 0,45 kg na dzień.
Jak ustalić, czy skarmia się właściwy poziom bilansu kationowo-anionowego (DCAD) w dawce?
Można się dowiedzieć, czy w dawce skarmia się właściwy poziom bilansu kationowo-anionowego (DCAD), oznaczając pH moczu. Odpowiednio skomponowane dawki o ujemnym DCAD prowadzą do uzyskania pH moczu w przedziale od 5,5 do 6,0. Najlepszy moment na oznaczanie pH moczu przypada między 6. a 9. godziną po zadaniu paszy.
Dlaczego należy podawać dodatkowy wapń z dawką o ujemnym DCAD przy stosowaniu AniStart?

Badania wskazują, że skarmianie wysokiego poziomu wapnia w dawce pokarmowej (> 180 g na sztukę na dzień) pozwala uzyskać większą ilość dostępnego wapnia (Amundson et al., 2018. J. Anim. Sci. 96:5010; Glosson et al., 2020. J. Dairy Sci. 103:7039) i wyższe wskaźniki cielności przy pierwszym planowym SU (Ryan et al., 2020. Theiogen. 142:338) w porównaniu do podobnej dawki DCAD o niskiej zawartości wapnia.

Phibro-Illustraties-Koeien-Nieuwsbrief-2-01

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jak możemy Ci pomóc?

Czy Twojego pytania nie ma na tej liście? A może chcesz wiedzieć więcej?

Proszę wypełnić poniższy formularz, aby zadać pytanie. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 3 dni roboczych.