Eksperci w dziedzinie żywienia zwierząt od 45 lat
Wyjątkowe produkty o dowiedzionym naukowo działaniu
Specjalistyczne doradztwo
Mastitis in dairy cow with severe inflammation of the mammary gland and udder tissue

Mastitis u krów mlecznych 

Mastitis to choroba, która powoduje bardzo silnie zapalenie gruczołu mlekowego i tkanek wymienia u bydła mlecznego. Na ogół rozwija się wskutek reakcji układu odpornościowego na wnikanie bakterii do kanału strzykowego, ale może również być następstwem chemicznego, mechanicznego albo termicznego urazu wymienia. Mastitis może mieć postać łatwo rozpoznawalnego klinicznego zapalenia wymienia, ale również występować w formie podklinicznej przy nielicznych objawach albo nawet ich braku. Informacje zawarte na tej stronie mają za zadanie lepiej zaznajomić hodowców bydła mlecznego z wyzwaniami związanymi z kontrolowaniem choroby. Zawsze skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii, aby uzyskać rozpoznanie i poradę.

Na tej stronie:

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

Czym jest mastitis?

Mastitis to zakażenie wymienia spowodowane w głównej mierze przez wniknięcie bakterii. Zakażone wymię produkuje mniej mleka i mleko niższej jakości. Ryzyko rozwoju choroby wzrasta, gdy standardy obiektów i ściółki są poniżej przeciętnych albo nie przestrzega się zalecanych norm higieniczno-sanitarnych w hali udojowej. Rozwój zapalenia wymienia może być również zaostrzony przy obniżonej odporności.

Ostre przypadki choroby mogą być śmiertelne, a nawet w przypadkach poddających się leczeniu istnieje spore prawdopodobieństwo trwałego uszkodzenia wymienia. Wpływa to nie tylko na przebieg bieżącej laktacji, ale też na kolejne laktacje.

 

JAK ROZPOZNAĆ KLINICZNĄ POSTAĆ MASTITIS?

Objawy mastitis?

Najbardziej charakterystycznym objawem klinicznego mastitis jest łagodny aż po silny obrzęk wymienia, które będzie również nadmiernie ciepłe w dotyku i zaczerwienione. Dotykanie wymienia będzie na ogół powodować u krowy dyskomfort. W ciężkich przypadkach wzrośnie ciepłota ciała, a mleko produkowane przez krowę będzie wodniste i może zawierać kłaczki, skrzepy, ropę lub krew. 

Wśród innych objawów wymienia się spadek wydajności mlecznej, brak łaknienia, zapadnięte oczy, mniejszą ruchliwość (z powodu bólu wymienia albo złego stanu ogólnego) oraz oznaki biegunki i odwodnienia. 

W ciężkich przypadkach ostrego klinicznego mastitis krowa może wyglądać na bardzo chorą. Dla odróżnienia, podkliniczna postać mastitis może nie być od razu widoczna i powodować nieliczne objawy, poza wyższą niż prawidłowo liczbą komórek somatycznych.

Veterinary surgeon about limiting the disease's extent of Mastitis

„Higiena doju, zarządzanie obiektem i ściółką oraz brakowanie przewlekle zakażonych krów mogą pomóc w ograniczaniu skali choroby, podobnie jak efektywna dawka żywieniowa dla krów mlecznych”.

 

Arnout Dekker, Lekarz weterynarii, Phibro

PRZYCZYNY I SKUTKI

Co powoduje mastitis u krów?

Główną przyczyną mastitis jest bakteryjne zakażenie kanału strzykowego. Chorobę może również wywołać fizyczne, chemiczne albo termiczne uszkodzenie tkanek wymienia.

Niskie standardy higieny - zarówno w hali ubojowej jak i na stanowiskach dla krów - są najczęstszą przyczyną zakażenia: sprzęt udojowy, który nie jest właściwe czyszczony ani konserwowany to główne źródło zakażenia, podobnie jak brudne i wilgotne stanowiska.

Jakie są następstwa mastitis?

Krowa chorująca na zapalenie wymienia będzie produkować mleko niższej jakości (za wysokie LKS) i może przenosić zakażenie na inne krowy. Szansa pełnego wyzdrowienia wymienia u zakażonego zwierzęta jest ograniczona, co skutkuje spadkiem produkcji mleka w dalszej części bieżącej laktacji i kolejnych laktacjach. Chore krowy będą prawdopodobnie miały gorszą płodność i większe ryzyko przedwczesnych porodów.

Kontrola i leczenie mastitis stanowią jeden z najwyższych kosztów w produkcji bydła mlecznego, a dodatkowo jest to istotny czynnik wpływający na dobrostan krów. Straty wynikają z:

  • Utylizacji mleka
  • Obniżonej wydajności mlecznej wskutek choroby i trwałego uszkodzenia wymienia
  • Wyższej podatności na inne choroby
  • Negatywnego wpływu na płodność
  • Dodatkowych kosztów pracy i opieki weterynaryjnej związanych z leczeniem chorych krów
  • Przedwczesnego brakowania i słabszej żywotności zwierząt

 

Julian Sander

„Najlepszym elementem mojej pracy jest pomaganie hodowcom. Ograniczenie stosowania antybiotyków w stadach bydła mlecznego to jeden z moich najważniejszych celów”.

 

Julian Sander, Specjalista ds. żywienia bydła mlecznego, Phibro

ROZWIĄZANIA

Jak zapobiegać mastitis?

Higiena doju, najlepsze praktyki zarządzania obiektem i ściółką oraz brakowanie przewlekle zakażonych krów mogą pomóc w ograniczaniu skali choroby, tak samo jak efektywna dawka żywieniowa dla krów mlecznych.

Skuteczne zarządzanie i kontrola mastitis zależy od ustalenia i utrzymywania wysokiego poziomu higieny na wszystkich etapach chowu krów mlecznych, w celu utrzymania strzyków w czystości i zdrowiu - dotyczy to nie tylko krów w laktacji, ale również jałówek i krów w zasuszeniu.

  • Stanowiska i obiekty wolnostanowiskowe należy utrzymywać w możliwie najwyższym standardzie czystości, z regularną wymianą ściółki na świeżą.
  • Opieka przed zwierzętami powinna przebiegać łagodnie i ostrożnie, aby zmniejszyć stres i unikać przeganiania krów w miejsca, gdzie błoto może nadmiernie zabrudzić wymię.
  • Sprzęt udojowy powinien być pieczołowicie myty i regularnie sprawdzany pod kątem sprawności, aby nie dopuszczać do fizycznych urazów strzyków. Nie należy dopuszczać do pustodoju, dbając w ten sposób o zdrowie strzyków i wymienia.
  • Należy również zwrócić uwagę na warunki na pastwisku i ścieżkach przepędowych, ponieważ zbytnia wilgoć czy nadmiar błota zwiększą ryzyko zabrudzenia wymienia i zakażenia strzyków.

Dowiedz się, jak wspomagać działanie układu odpornościowego u krów mlecznych, aby uzyskać optymalną zdrowotność i produkcyjność.

Leczenia

Procedury leczenie mastitis

Leczenie mastitis i zarządzanie związane z tą chorobą, w tym protokoły zasuszenia, mają bez wątpienia największy udział w całkowitym zużyciu antybiotyków w produkcji bydła mlecznego. Jest to zatem priorytetowy obszar do tworzenia i wdrażania alternatywnych strategii wspomagających zdrowie zwierząt i jakość mleka, a minimalizujących zużycie antybiotyków.

Dairy consultation: assessment for your herd

Uzyskaj analizę odporności dla Twojego stada

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy optymalizować wyniki produkcyjne Twojego stada, zostaw swój numer telefonu, a my do Ciebie oddzwonimy. W ciągu trzech dni roboczych otrzymasz od nas telefon, aby ustalić datę telefonicznej albo osobistej konsultacji w celu omówienia następujących zagadnień:

1

Analiza bieżącej sytuacji

Będziemy wspólnie działać, aby poznać aktualny status Twojego stada i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
2

Opracowanie planu działania

Zasugerujemy, gdzie można wprowadzić udoskonalenia i podpowiemy, w jaki sposób nasze produkty pomogą w uzyskaniu pełnego potencjału stada.
3

Ocena

Przeprowadzimy drobiazgową analizę, aby mieć pewność, że wdrożone zmiany sprawnie działają, a tam, gdzie konieczne, zaoferujemy dodatkowe wsparcie i doradztwo, aby Twoje stado mogło dalej uzyskiwać coraz lepsze wyniki.
UMÓW SIĘ NA ANALIZĘ ODPORNOŚCI Uzyskaj analizę odporności