Al meer dan 45 jaar experts in diergezondheid
Wetenschappelijk onderbouwde producten
Persoonlijk advies op maat
Koeien op een warme dag waar hittestress op de loer ligt

Hittestress koeien

Hittestress bij koeien komt voor omdat een koe niet goed tegen te hoge temperaturen kan. Hittestress heeft een negatieve invloed op de melkproductie, vruchtbaarheid en de gezondheid van je koeien. Deze pagina is bedoeld om informatie te verstrekken over de uitdaging voor melkveehouders om hittestress te beheersen. Raadpleeg altijd je eigen dierenarts voor diagnose en advies.

Op deze pagina:

DEFINITIES

Wat is hittestress bij koeien?

Hittestress bij koeien is een vorm van stress die veroorzaakt wordt door een combinatie van luchtvochtigheid en temperatuur. Bij een hoge luchtvochtigheid ondervindt een koe al hinder vanaf een temperatuur van 22ºC. Ze kan haar lichaamswarmte dan niet meer voldoende kwijt, waardoor er hittestress ontstaat. Koeien zullen minder gaan vreten en dus slechter gaan functioneren, meer kans op ziektes hebben en minder vruchtbaar worden. Hittestress kan zowel binnen als buiten optreden. Koeien zullen op zoek gaan naar verkoeling en dus in de schaduw gaan staan of rondom de drinkbak. Hoe zorg je ervoor dat je koeien minder last hebben van de hitte? OmniGen helpt je.

New call-to-action

VERSCHIJNSELEN

Symptomen van hittestress

Als je koeien last hebben van de hitte en graag af willen koelen, kun je dat aan een paar dingen merken. De dieren vreten minder, gaan hijgen, willen veel drinken en bewegen een stuk minder. Omdat hittestress een negatieve invloed heeft op het immuunsysteem, worden ze ook sneller ziek.

Nico Bons met showkoe na gebruik Omnigen tegen hittestress

NICO BONS, TOP FOKKER EN EIGENAAR VAN BONS HOLSTEIN

“Na het gebruik van OmniGen kwam ik er al snel achter dat mijn koeien beter tegen hittestress konden. Ze aten aanzienlijk meer en er was een duidelijke daling in ziektegevallen, dierenartskosten en dierenartsbezoeken.”

Lees het hele verhaal Lees het hele verhaal

OORZAAK EN GEVOLG

Oorzaken hittestress bij koeien

Hittestress treedt op bij een te hoge temperatuur in combinatie met een te hoge luchtvochtigheid. De koe heeft geen mogelijkheid om voldoende af te koelen. Dat kan komen doordat het buiten nou eenmaal te warm is, maar ook doordat er in de stal te weinig ventilatiemogelijkheden zijn. Denk hierbij ook aan het ligbed van de koe. Verder kan een gebrek aan vers en koel water ervoor zorgen dat je koeien het te heet krijgen. Een open weiland zonder schaduw of andere beschutting maakt het onmogelijk voor je dieren om de verkoeling op te zoeken.

Hittestress grafiek gevolgen voor koeien en melkvee

In bovenstaande tabel is te zien vanaf welke temperatuur en luchtvochtigheid je koeien last hebben van hittestress. Bron: National Animal Diseases Information Services.

Wat zijn de consequenties van hittestress bij koeien?

Een koe die het te warm heeft, krijgt stress en zal dus minder goed presteren. Het grootste probleem is dat de koe minder gaat vreten; met name minder ruwvoer. Hierdoor zal de pens minder goed gaan functioneren en kan er zelfs pensverzuring optreden. Hittestress zorgt er in combinatie met eventuele pensverzuring voor dat de weerstand daalt. In een broeierig (stal)klimaat neemt het aantal bacteriën toe en daarmee ook de infectiedruk. Dit heeft weer een verhoogd risico op aandoeningen als mastitis en klauwproblemen als gevolg. Daarbij nemen de vruchtbaarheidsresultaten van koeien die lijden onder hittestress ook af.

Oplossingen

Hittestress voorkomen

Aan het weer kun je weinig veranderen, maar toch kun je zeker maatregelen nemen om het leefklimaat te verbeteren voor je dieren. 

  • Zorg voor voldoende fris, schoon en smakelijk drinkwater. De richtlijn is 40 liter water plus vier keer de melkproductie. Zorg voor water dat niet te koud is. Koeien kunnen in korte tijd meer drinken van water dat 20ºC is dan van kouder water. 
  • Zorg voor een goed geventileerde stal. Maak gebruik van (mobiele) ventilatoren en voorkom directe zoninval door het licht vooral via de zijgevels binnen te laten komen.
  • Laat de temperatuur in de stal dalen door water te vernevelen. 
  • Siëstabeweiding: haal de koeien op het heetst van de dag naar binnen en voer ze daar bij, of houd ze overdag helemaal binnen laat ze ‘s nachts naar buiten.
  • Houd de ligboxen goed schoon en droog om mastitis te voorkomen. 
  • Creëer schone schaduwplekken in het weiland.
  • Zorg voor water dat niet te koud is. Koeien kunnen in korte tijd meer drinken van water dat 20ºC is dan van kouder water. 
  • Verander je voermanagement. Voer je koeien vaker op de koelere momenten van de dag. Pas je rantsoenen aan in overleg met je voeradviseur.

OmniGen en hittestress

Uiteindelijk kun je jouw dieren en jezelf veel ellende besparen door ze OmniGen te geven. OmniGen verhoogt de weerstand van je koeien en houdt die beter op peil tijdens periodes van hittestress. De voeropname en melkproductie liggen hoger en de lichaamstemperatuur en ademhalingsfrequentie blijven constant. Wanneer je tijdig begint met het voeren van OmniGen kun je merken aan je koeien dat ze minder last hebben van de hitte en sneller herstellen na een hitteperiode.