Al meer dan 45 jaar experts in diergezondheid
Wetenschappelijk onderbouwde producten
Persoonlijk advies op maat
Nico Bons - Door Lianna Kolff

Antibioticagebruik sterk gedaald met OmniGen 

Interview Nico Bons, Boer Ottoland

“Na het inzetten van OmniGen is mijn antibioticaverbruik sterk verminderd!”

Bons Holstein, een topfokker met veel nationale en internationale showtitels op zijn naam, heeft een melkveebedrijf met 60 melkkoeien in het westen van Nederland. Familie Bons streeft altijd naar betere koeien. Breeding for perfection is dan ook de slogan van het bedrijf. Om perfecte koeien te krijgen, moeten koeien gezond zijn en en ziekten tot een minimum beperkt worden.

“Gezondheid is één van de meest belangrijkste punten op ons bedrijf. Alleen gezonde koeien kunnen een perfect exterieur bereiken.“

Lopend door zijn jongveestal, benadrukt Bons het belang van het voorkomen van ziektes gedurende deze cruciale eerste fase van het leven. Hij noteert alle ziektegevallen in zijn managementsysteem. Na jarenlange ervaring concludeert Bons dat vrijwel alle topkoeien niet ziek zijn geweest tijdens de opfokperiode. Bons Holstein voert OmniGen al sinds 2014 aan zijn kalveren. 

“Kalveren die last hebben gehad van ziektes bereiken hoogstwaarschijnlijk nooit de top.”

Bons startte in eerste instantie alleen met het voeren van OmniGen aan zijn showkoeien. Hierbij kwamen zij tot de conclusie dat deze koeien veel beter tegen (hitte)stress konden tijdens de shows in vergelijking met andere Nederlandse collega’s. Bons’ koeien aten duidelijk meer en herstelden veel sneller van (hitte)stress. 

“Onze koeien waren veel rustiger en aten duidelijk meer tijdens de warme European Holstein Championships in Colmar 2016.” 

Nico Bons - Door Lianna Kolff

Nico Bons met showkoe, fotografie: Lianna Kolff

Na de goede resultaten van OmniGen bij zijn kalveren en showkoeien was Bons overtuigd en ging OmniGen voeren aan zijn gehele veestapel. Al snel werden de eerste resultaten zichtbaar op het gebied van diergezondheid. Bons zag een duidelijke daling in ziektegevallen, dierenartskosten en dierenartsbezoeken. 

“De bezoekfrequentie van onze dierenarts daalde dusdanig, dat onze dierenarts vroeg of ik was overgestapt naar een andere dierenartspraktijk!”

Bons ziet een duidelijke reductie in zijn medicijngebruik sinds het voeren van OmniGen. Al vanaf het begin daalt het antibioticagebruik en deze trend werd steeds duidelijker. Nu, na 2 jaar, is het antibioticaverbruik spectaculair gedaald. 

“Ons antibioticagebruik begon al snel te dalen. Na 2 jaar OmniGen voeren is het antibioticaverbruik significant gedaald. De reductie van antibiotica van het afgelopen jaar was 65%.”

Topmanagement is kenmerkend voor Bons Holsteins. De voeropname is dan ook al jaren duidelijk hoger dan gemiddeld. Om de voeropname ook tijdens stressmomenten hoog te houden streeft Bons naar de beste ruwvoerkwaliteit en comfort voor de koe. Met het gebruik van OmniGen zien zij dat de koeien duidelijk minder last hebben van de hitte en de voeropname duidelijk nog hoger ligt dan het gemiddelde.  

“De voeropname was altijd al hoog op ons bedrijf, maar dit wordt nog duidelijker tijdens de periodes van hittestress. OmniGen draagt zeker bij aan het behalen van mijn ambitieuze doelen!”

Fotografie: Lianna Kolff

OmniGen product bag

OmniGen AF

OmniGen ondersteunt de weerstand van de koe voor een optimale gezondheid en productie.

Bekijk product