Eksperci w dziedzinie żywienia zwierząt od 45 lat
Wyjątkowe produkty o dowiedzionym naukowo działaniu
Specjalistyczne doradztwo
Prevent milk fever during transition period

Gorączka mleczna

Gorączka mleczna pojawia się, gdy organizm krowy nie jest w stanie zmobilizować dostatecznej ilości wapnia w okresie okołowycieleniowym. Przeczytaj o wszystkich objawach i dowiedz się, jak zmniejszyć liczbę przypadków gorączki mlecznej.

Na tej stronie:

DEFINICJE

Czym jest gorączka mleczna?

Gorączka mleczna, nazywana inaczej hipokalcemią, to niedobór wapnia. Choroba występuje w postaci klinicznej i podklinicznej w momencie, gdy krowy są najbardziej podatne, czyli w okresie przejściowym. Krowy potrzebują dużej ilości wapnia natychmiast po porodzie i początkowo pozyskują go z krwi, a następnie z dawki żywieniowej i z kości. Jeśli organizm nie może uruchomić dostatecznej ilości wapnia, chore zwierzę nie będzie w stanie stać, łaknienie ulegnie osłabieniu, co doprowadzi do pogorszenia zdrowotności i produktywności.

Phibro-Arnout-Quote-1000x1000

„Dostarczanie krowom w zasuszeniu wystarczającej ilości czystej wody jest bardzo ważne, jeśli mają one pobierać odpowiednią dawkę suchej masy”.

 

Arnout Dekker, lekarz weterynarii, Phibro

OBJAWY

Objawy gorączki mlecznej 

Rozpoznaje się dwie postacie hipokalcemii: kliniczną i podkliniczną.

Objawy klinicznej postaci gorączki mlecznej

Krowa chora na kliniczną postać gorączki mlecznej będzie wykazywać bardzo silne objawy niedoboru wapnia: nie będzie w stanie stać, a jej ciało będzie chłodne w dotyku.

Objawy podklinicznej postaci gorączki mlecznej

Mimo że zachorowalność na postać podkliniczną jest znacznie wyższa niż kliniczna forma hipokalcemii, podkliniczna hipokalcemia jest często bagatelizowana. Chora krowa będzie w stanie stać i w dużej mierze zachowywać się jak zdrowe zwierzę, jednak jej wyniki produkcyjne będą wyraźnie gorsze z powodu niedoboru wapnia, a samo zwierzę będzie dużo podatniejsze na choroby. Wzrośnie zapadalność na takie choroby jak mastitis, zakażenia macicy, zapalenie błony śluzowej macicy i zatrzymanie łożyska.

 

Henco Splinter about reducing cases of milk fever

„Badania wskazują, że około 60% krów choruje na podkliniczną postać gorączki mlecznej. Hodowcy bydła mlecznego, zapobiegając tym przypadkom, mogą w skuteczny sposób poprawić zdrowotność i produkcyjność swojego stada”.

 

Henco Splinter, Specjalista ds. żywienia bydła mlecznego, Phibro

PRZYCZYNY I SKUTKI

Jakie są przyczyny gorączki mlecznej?

Zapotrzebowanie krowy na wapń znacznie wzrasta w miarę zbliżania się terminu wycielenia. Do rozpoczęcia produkcji siary potrzebna jest duża ilość wapnia.

Krowa, aby zaspokoić to zapotrzebowanie, najpierw zaczyna pobierać wapń z krwi. Jednak to nie wystarcza, więc organizm musi zmobilizować więcej wapnia z kości i pozyskiwać go z dawki żywieniowej. Na ogół krowy nie mają wystarczającej podaży wapnia, co skutkuje rozwojem (pod)klinicznej gorączki mlecznej. Z zasady starsze krowy są podatniejsze na (pod)kliniczną gorączkę mleczną niż młodsze zwierzęta.

Jakie są następstwa gorączki mlecznej?

Postać kliniczna gorączki mlecznej może być śmiertelna, natomiast przypadki podkliniczne również mogą mieć poważne następstwa wynikające ze strat w produkcji mleka oraz kosztów i czasu zaangażowanych w przywrócenie optymalnej zdrowotności zwierzęcia. Pomimo braku zauważalnych objawów klinicznych, przypadki podkliniczne gorączki mlecznej mogą stać się bramą wejścia dla wzrostu zachorowalności na mastitis, zatrzymania łożyska, zapalenia błony śluzowej macicy, zakażenia macicy i inne choroby. To z kolei wywrze, co oczywiste, niekorzystny wpływ na wydajność mleczną, a przywrócenie optymalnego zdrowia krowy może pochłonąć znaczne zasoby czasu, energii i pieniędzy.

ROZWIĄZANIA

Zmniejsz liczbę przypadków gorączki mlecznej

Zacznij od ustalenia zawartości makroelementów we wszystkich paszach objętościowych, które będą skarmiane krowom w zasuszeniu. Wybierz te, które mają niską zawartość potasu. Skomponuj dawkę w taki sposób, aby możliwe najbardziej zminimalizować poziom potasu i użyj smakowitych składników w dawce.

AniStart pomaga ograniczyć zachorowalność na (pod)kliniczną gorączkę mleczną. Zoptymalizowany metabolizm wapnia w okresie okołowycieleniowym sprawia, że krowy mleczne mogą być zdrowsze i osiągać wyższą produkcyjność.

Włączenie AniStart do dawki dla krów w zasuszeniu pozwoli zwierzętom uruchomić większą pulę wapnia i rozpocząć kolejną laktację z wyższą wydajnością i mniejszą zapadalnością na choroby.  

Laczenia

Leczenie gorączka mleczna

Zalegające krowy leczy się zazwyczaj dożylnymi wlewami wapnia. Iniekcje podskórne oraz preparaty stosowane doustne są zarezerwowane dla łagodniejszych przypadków i przy podejrzeniu choroby. Warto nadmienić, że tak różne postacie wapnia nie są sobie równoważne. Za leczniczym zastosowaniem wapnia kryje się jednak coś więcej i taka terapia, jak każda inna, powinna być stosowania pod nadzorem lekarza weterynarii.

 

Consultation dairy cows

Uzyskaj analizę okresu przejściowego dla Twojego stada

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy optymalizować wyniki produkcyjne Twojego stada, zostaw swój numer telefonu, a my do Ciebie oddzwonimy. W ciągu trzech dni roboczych otrzymasz od nas telefon, aby ustalić datę telefonicznej albo osobistej konsultacji w celu omówienia następujących zagadnień:

1

Analiza bieżącej sytuacji

Będziemy wspólnie działać, aby poznać aktualny status Twojego stada i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
2

Opracowanie planu działania

Zasugerujemy, gdzie można wprowadzić udoskonalenia i podpowiemy, w jaki sposób nasze produkty pomogą w uzyskaniu pełnego potencjału stada.
3

Ocena

Przeprowadzimy drobiazgową analizę, aby mieć pewność, że wdrożone zmiany sprawnie działają, a tam, gdzie konieczne, zaoferujemy dodatkowe wsparcie i doradztwo, aby Twoje stado mogło dalej uzyskiwać coraz lepsze wyniki.
UMÓW SIĘ NA ANALIZĘ OKRESU PRZEJŚCIOWEGO Analiza okresu przejściowego