Al meer dan 45 jaar experts in diergezondheid
Wetenschappelijk onderbouwde producten
Persoonlijk advies op maat
3 min leestijd

Op zoek naar hittestress op een bedrijf waar je het niet zou verwachten. | Dr. Dekker

Op bedrijven door heel Europa word ik gevraagd om mee te kijken om uitdagingen op een melkveebedrijf aan te pakken. Door de jaren heen heb ik al vele bedrijven bezocht om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het interessante hieraan vind ik steeds weer dat er zoveel verschillende uitdagingen zijn op verschillende bedrijven. Van mastitis tot een tegenvallende melkproductie en van transitie tot het slecht met kalf krijgen van koeien. Een goede vruchtbaarheid is van groot belang om een bedrijf efficiënt te laten draaien en als dierenarts is advies rondom vruchtbaarheid een belangrijk deel van mijn dagelijks werk. Met name bij regelmatige bedrijfsbezoeken kunnen we uitdagingen in een vroeg stadium oplossen en veehouders helpen optimaal en efficiënt te presteren. Maar ook op bedrijven met een regelmatig die regelmatig worden bezocht, kunnen er problemen ontstaan. Als veehouder weet je dat verschillende factoren de vruchtbaarheid op je bedrijf positief of negatief kunnen beïnvloeden. Als een probleem ontstaat is het belangrijk dat deze factoren goed worden onderzocht. 

31-05-21, laatste update 15-10-2021
dr Dekker

Hallo, ik ben dierenarts Dekker. Ik bezoek veel verschillende melkveehouders in diverse landen. Elk met hun eigen verhaal, manier van werken, maar altijd met als doel om zo goed mogelijk voor hun koeien te zorgen en de bedrijfsvoering op een duurzame en winstgevende manier in te richten. Sommige verhalen zijn inspirerend en het delen waard! Het is altijd leuk om te lezen hoe andere collega's in Europa hun bedrijf ontwikkelen en verbeteren.  In dit artikel wil ik graag het verhaal delen over een melkveebedrijf waar de vruchtbaarheid onder druk stond.

 

Het bedrijf van John

Een aantal jaren geleden werd ik uitgenodigd op een groot melkveebedrijf met 600 melkkoeien. John, een zeer vooruitstrevende melkveehouder zet volop in op automatisering, inclusief melkrobots. Het bedrijf werd intensief begeleid met vruchtbaarheidsbegeleiding, klauwgezondheid en een duidelijk vaccinatiebeleid. Alle data werden digitaal verzameld en opgeslagen, zodat uitdagingen zo snel als mogelijk opgemerkt werden. De laatste jaren kwam mastitis slechts sporadisch voor en was de uiergezondheid duidelijk goed onder controle.  

 

Het probleem

Gedurende de maanden mei en juni, viel het John op dat een aantal koeien moeilijker drachtig werden. Het aantal benodigde inseminaties om een koe drachtig te krijgen nam toe. Het viel op dat een aantal koeien de tocht niet goed lieten zien ondanks dat tijdens de bedrijfsbegeleiding deze koeien wel gewoon cyclisch bleken. John maakte zich zorgen dat dit hem geld kostte en dat de voorspelbaarheid op zijn bedrijf minder werd. Dit maakte zijn afkalfplanning en daarmee zijn totale bedrijfsvoering minder zeker. 

Zijn dierenarts had al op verschillende manieren geprobeerd om de koeien goed tochtig te krijgen en ook het energieniveau in het rantsoen was verhoogd op advies van zijn rantsoenspecialist. Verder had John ook bloedonderzoek uit laten voeren om tekorten of aandoeningen uit te sluiten, maar niets bleek afwijkend.  

 

IMG_1387-1IMG_1140-1

 

Het onderzoek

Het was een warme periode. Hoewel de buitentemperatuur maar 20⁰C was, was de staltemperatuur 26⁰C en een luchtvochtigheid van 50%. In overeenstemming met de THI (Temperatuur Luchtvochtigheid Index) tabel betekende dit een THI-waarde van 73. Normaal gesproken is er vanaf 71 al sprake van hittestress, dus besloten de veehouder en ik om hittestress te verminderen. Eerst wilden we weten of dit een momentopname was en hoe zich dit gedurende de week zou ontwikkelen. Na een week stuurde John mij de data van de hele week en hieruit bleek een hoge THI-waarde gedurende de hele week, dus hittestress gedurende de hele week.

De stal had grote moderne ventilatoren en had zowel de nok als de muren open. We hebben rookproeven gedaan om de luchtstromen te bekijken. Hieruit bleek dat er verschillende dode hoeken waren. Om dit aan te pakken besloten we om de zijkanten van de stal en de nok verder te openen. Daarnaast hebben we het voermanagement aangepakt zodat de koeien meer vers voer konden eten gedurende de koelere momenten van de dag. 

 

De oplossing

Na verloop van tijd hebben we weer met rookproeven de stal beoordeeld en zagen een grote verbetering. Ook heeft John structureel het klimaat in de stal bijgehouden waaruit bleek dat er duidelijk minder hittestress was.

Een aantal weken later lieten de koeien al duidelijk verbetering zien op gebied van vruchtbaarheid. Het verbaasde John en mijzelf dat dit zo snel zichtbaar was en naast deze aanpassingen bespraken we ook andere aandachtspunten welke John voor het volgende hitteseizoen aan wilde pakken.

 

Hittestress checklist aanvragen

 

Hittestress moet worden overwogen en aangepakt

Hittestress kan de vruchtbaarheid duidelijk negatief beïnvloeden door een mindere eicelkwaliteit, embryonale groei, hormoonafgifte, ontwikkeling van het geel lichaam en verminderde baarmoedergezondheid. 

Het is belangrijk om te overwegen hoe je hittestress kunt verminderen voordat het überhaupt warm wordt en te beseffen dat zelfs in de beste stallen kan hittestress optreden. Er zijn vele verschillende opties om hittestress aan te pakken en het is van groot belang om deze opties te onderzoeken.

 

Wat kun je nu al doen?

Hittestress is een probleem, ook in ons land en ook al zijn de zichtbare verschijnselen klein, ze kunnen een groot effect hebben op de productie en efficiëntie van je koeien. Het is een belangrijk punt om mee te nemen wanneer je je bedrijfsvoering wilt verbeteren en optimaliseren op gebied van productie én gezondheid. Vraag een gratis hittestressscan van je bedrijf aan en neem even de tijd om de checklist door te lopen om te beoordelen hoe goed jouw koeien al voorbereid zijn op hittestress. We helpen je graag om de (gevolgen van) hittestress te verminderen op jouw bedrijf. Schrijf je in voor een gratis bedrijfsscan op onze website en kijk hoe we jou kunnen helpen

Arnout Dekker
Arnout Dekker
Arnout Dekker is de Marketing Manager Europa van Phibro en heeft 7 jaar ervaring als dierenarts. Hij heeft een passie voor koeien en de melkveehouderij. Boeren helpen met advies en bewezen producten om hun koeien gezond te houden, beter te produceren, winstgevender en duurzamer te zijn, is wat hem drijft en motiveert.

Wellicht ook interessant