Al meer dan 45 jaar experts in diergezondheid
Wetenschappelijk onderbouwde producten
Persoonlijk advies op maat
1

Melkveehouder Steves: "AniStart – Stap 1 naar hoog productieve en gezonde koeien"

Health,
Milk Fever,
AniStart
4 min

Steves: “Uiteindelijk starten de koeien gewoon vlotter op, pieken ze beter en lijken ze over het algemeen gewoon beter in hun vel te zitten.”  

Steves GbR is een familiebedrijf in Willich, niet ver van Dusseldorf. De familie melkt er 320 koeien met een gemiddelde productie van 12.800 kg. Bernd Steves wijdt dit succes aan het kort op de bal spelen in de droogstand. Hoe en waarom? Dat lees je hieronder.   

steves2-1

Waarom? 

De reden is eenvoudig: de periode voor en na afkalven verliep niet vlekkeloos, waardoor heel wat koeien moeilijk opstart hadden. Een achterstand die niet meer in te halen viel tijdens de verdere lactatie. Bernd geeft toe dat in de periode voor AniStart, hij op een bepaalde manier een “verzekering” probeerde te kopen, door heel wat manuren te besteden aan de transitiekoeien, gecombineerd met het toedienen van allerlei lapmiddelen. Het verbaast hem hoeveel tijd hij hier achteraf gezien aan besteed heeft en  is er zeker van dat hij niet de enige veehouder is... Wat de zaak nog enigszins bemoeilijkte, was dat Bernd rekening moest houden met de beperkingen van het huidige stal, waardoor de droge koeien in één groep wordt gehuisvest, met hetzelfde rantsoen voor de gehele droogstand.   

Op aanraden van Bernd’s dierenarts kwam hij in contact met Julian Sander, transitiespecialistvan Phibro. Na enkele bedrijfsbezoeken werd beslist om de droogstaande koeien te ondersteunen aan de hand van een volledig aangezuurddroogstandsconcept.  

Op basis van Julian’s advies startte Bernd met Animate en werd er een volledige aanzuring nagestreefd, resulterend in een urine pH van 5,5 tot 6, en met succes! Na verdere productontwikkeling schakelde ook Bernd mee over naar AniStart. Waar historisch gezien anionische zouten nog werden gecorreleerd met een afname in voederopname, werd er noch bij Animate noch bij AniStart enige daling waargenomen. Dit door de smakelijkheid van deze “next generation” hoog geconcentreerde anionische zouten te danken aan hun  matrix-technologie. 

AniStart rantsoenen – de juiste aanpak 

Samen met Phibro en zijn veearts stelde Bernd een doeltreffend protocol op om melkziekte en andere metabole stoornissen te voorkomen. Met dit protocol, met name door het verlagen van de KAB, daalde het aandeel klinische melkziekte van 15 naar minder dan 3 procent. Verder is het aandeel ketose gevallen mee gedaald, en zag men de productie verder toenemen.    

steves3
“Elk product heeft zijn prijs, zo ook de anionische zouten, maar de kosten die ik hiermee uitspaar betalen het zonder twijfel terug. En dan reken ik mijn uitgespaarde werkuren er nog niet eens bij...”
Bernd Steves
Melkveehouder

Succes zit in de kleine dingen  

“Nauwkeurig werken is noodzakelijk.” Bernd’s voederleverancier draagt bij aan de voorziening van de juiste vitaminen en mineralen, waaronder calcium en AniStart in de juiste dosis. Deze premix wordt gemengd met stro, bierbostel en maïskuil.  “We streven ernaar om het hele jaar door exact hetzelfde rantsoen te voeren. Hierbij streven we naar een volledige aanzuring, waarbij het erg belangrijk is om op een urine pH van 5,5 tot 6 uit te komen.” 

Bernd concludeert dat Animate en vervolgens AniStart de laatste twee jaar hun plek op zijn bedrijf meer dan verdiend hebben. “Als het protocol goed wordt opgesteld en uitgevoerd kalven de koeien vanzelf af en starten ze op als een trein!” 

AniStart-Bag-New-Badge

Meer weten?

Ontdek het AniStart effect!

Vraag nu ons product aan en ervaar zelf wat de voordelen zijn van AniStart.
Vraag meer informatie

Meer weten?

Ontdek het AniStart effect!

Vraag nu ons product aan en ervaar zelf wat de voordelen zijn van AniStart.
AniStart-Bag-New-Badge
Vraag meer informatie