Al meer dan 45 jaar experts in diergezondheid
Wetenschappelijk onderbouwde producten
Persoonlijk advies op maat
2 min leestijd

Waarom hebben koeien last van hittestress?

In de zomer is hittestress de belangrijkste oorzaak van problemen bij melkkoeien. Gelukkig is het ook de meest voorspelbare factor die aangepakt kan worden. Tijdens periodes van hittestress laten koeien veranderingen zien in gedrag en ook reageert het lichaam van de koe op de toegenomen warmte. Zo nemen bijvoorbeeld de ademhalingsfrequentie (hijgen), de lichaamstemperatuur en wateropname toe en blijven koeien meer staan in een poging hun lichaamstemperatuur te verlagen. Daarnaast neemt de voeropname af tijdens periodes van hitte, hierdoor nemen ze minder ruwvoer op en in verhouding meer krachtvoer. Hittestress heeft een enorme impact op de prestaties en de gezondheid van je koeien. Uiteindelijk zal dit zijn weerslag hebben op de winstgevendheid van het bedrijf.

11-06-20, laatste update 21-04-2022
cow and tree

Waarom is juist een hoogproductieve koe zo gevoelig voor hittestress?

Koeien produceren veel warme tijdens de vertering en omzetting van het rantsoen. Deze geproduceerde warmte moet worden afgevoerd om de lichaamstemperatuur constant te houden. Koeien kunnen deze warmte op verschillende manieren afvoeren, o.a. door zweten en hijgen. De efficiëntie van deze warmte afvoermechanismen neemt echter af bij hoge buitentemperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Hierdoor kan de koe haar warmte minder goed kwijt. Temperatuur en luchtvochtigheid vormen dus een stressfactor waar de koe op reageert (met een verhoogde ademhaling, minder bewegen en minder voeropname, etc.) en wat uiteindelijk kan leiden tot gezondheidsproblemen en een lagere productie. Hoe meer melk een koe produceert, hoe hoger haar stofwisselingsniveau en hoe meer warmte ze produceert en moet afvoeren. Daarom zijn met name hoogproductieve melkkoeien gevoelig voor hittestress.

Hittestress checklist aanvragen

Hoe herken je hittestress bij koeien?

Vanaf welke drempelwaarde leidt hittestress tot een lagere productiviteit? De meest gebruikte methode om hittestress te voorspellen is met behulp van de temperatuur-luchtvochtigheidsindex (THI). Deze index staat voor het gecombineerde effect van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Als de temperatuur-luchtvochtigheidsindex 68 of hoger bereikt, laten koeien verschijnselen van hittestress zien. Een THI van 68 kan bijvoorbeeld al bereikt worden bij een temperatuur van 25˚C met een relatieve luchtvochtigheid van 10% maar ook bij een temperatuur van 22˚C met een luchtvochtigheid van 50%. Elke stijging in ofwel de temperatuur of luchtvochtigheid zal de hittestress verergeren.

De tabel hieronder laat het effect van de temperatuur en vochtigheid zien op de ernst van de hittestress.

Phibro-THI-grafiek-NL

Bron: National Animal Diseases Information Services

 

Wat zijn de consequenties van hittestress bij koeien?

Een koe die het te warm heeft, krijgt stress en zal dus minder goed presteren. Het grootste probleem is dat de koe minder gaat vreten; met name minder ruwvoer. Hierdoor zal de pens minder goed gaan functioneren en kan er zelfs pensverzuring optreden. Hittestress zorgt er in combinatie met eventuele pensverzuring voor dat de weerstand daalt. In een broeierig (stal)klimaat neemt het aantal bacteriën toe en daarmee ook de infectiedruk. Dit heeft weer een verhoogd risico op aandoeningen als mastitis en klauwproblemen als gevolg. Daarbij nemen de vruchtbaarheidsresultaten van koeien die lijden onder hittestress ook af. 

Lees hier meer over het effect van hittestress op de prestaties van je koeien en de preventieve maatregelen die je kan nemen.

 

OmniGen en hittestress

Uitvoerig onderzoek van de laatste jaren laat zien dat het voeren van OmniGen aan melkgevende en droge koeien tijdens periodes van hittestress een positief effect heeft. Het resultaat is een verminderde ademhalingsfrequentie (hijgen), een lagere lichaamstemperatuur en daarnaast een verhoogde droge stof opname en melkproductie. Dit onderzoek bewijst dat OmniGen een belangrijke rol kan spelen in de strategie om de gezondheid en productie van koeien te ondersteunen tijdens periodes van hittestress.

Meer weten hoe OmniGen jouw koeien kan ondersteunen tijdens en na hittestress? Vraag hier een vrijblijvend consult aan

 

Ruben Garcia
Ruben Garcia
Ruben is een Dairy Technology Manager, gevestigd in Spanje. In zijn rol ondersteunt hij Phibro’s voedingsspecialiteitenbedrijf in de Europese Unie en het Midden-Oosten. Als dierenarts en gepromoveerd in de voeding van herkauwers heeft hij meerdere onderzoeks- en productontwikkelingsfuncties in verschillende landen bekleed.

Wellicht ook interessant