Al meer dan 45 jaar experts in diergezondheid
Wetenschappelijk onderbouwde producten
Persoonlijk advies op maat
3 min leestijd

Optimaliseer de weerstand van het kalf

Kalveren worden geboren zonder weerstand tegen ziekteverwekkers. Ze bouwen vervolgens weerstand op door de antistoffen uit de biest en vanuit de omgeving, totdat hun eigen immuunsysteem voldoende ontwikkeld is. Verschillende factoren hebben tijdens deze kritische periode invloed op de gezondheid van het kalf en kunnen het kalf vatbaarder maken voor ziektes en aandoeningen in de toekomst. Door goed kalvermanagement zijn veel problemen te voorkomen.

04-03-21, laatste update 05-05-2021
Kalveren

Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden waar wij als veehouders, nutritionisten en gezondheidsexperts de weerstand van het kalf kunnen optimaliseren. De eerste stap blijft altijd het verstrekken van voldoende, kwalitatieve biest, zo snel mogelijk na de geboorte. Deze blog geeft een aantal vervolgstappen om een goede weerstand van een kalf te realiseren.

 

Voeding

Voeding is dé sleutel voor de ontwikkeling van een goede weerstand: de cellen van het immuunsysteem hebben nauwkeurige en passende voeding nodig om goed te kunnen functioneren. Het verzekeren van de juiste hoeveelheid melk en brok is daarbij van groot belang. Vanzelfsprekend moet zowel de kunstmelk als de brok nauwkeurig worden samengesteld en moet de opname goed worden gemonitord.

 

Omgeving

Om het risico op besmetting door omgevingsbacteriën te verminderen is een goede hygiëne een erg belangrijke pijler tijdens de eerste levensweken van het kalf. De juiste protocollen waarbij een effectieve ontsmetting wordt gewaarborgd zijn hierin echt belangrijk. Ook het dragen van bijvoorbeeld wegwerphandschoenen kan een goede oplossing bieden om de overdracht van ziekteverwekkers tussen groepen kalveren te beperken.

Het dagelijks reinigen van de drinkautomaat en het regelmatig schoonmaken en verversen van de waterbakken is naast een schoon strohok noodzakelijk om de kalveren zo gezond mogelijk te houden. Wanneer de kalveren worden verplaatst is het zeer zeker aan te bevelen om de hokken grondig te reinigen en te ontsmetten om belangrijke ziekteverwekkers te doden.

Daarnaast is een goede ventilatie noodzakelijk. Een constante aanvoer van verse lucht houdt de dieren op een comfortabele temperatuur en luchtvochtigheid. Verder zorgt dit er ook voor dat ongewenste ziekteverwekkers worden afgevoerd. De ideale luchtsnelheid is ongeveer 0.2 meter per seconde en kan met de bekende rookproef goed in beeld gebracht worden. Als de (natuurlijke) luchtstroom in een stal of afdeling te laag is, is het aan te raden om een gedwongen ventilatiesysteem aan te leggen.

 

Vaccineren

Vaccinatie is een breed geaccepteerde en effectieve manier om ziektes te voorkomen en een goede gezondheid te waarborgen. Daarbij is het van belang om samen met je dierenarts te bekijken welke ziektes een risico voor jouw kalveren zijn. Indien nodig, zal je dierenarts een passend vaccinatieprogramma adviseren. Daarnaast is het belangrijk dat de dieren gezond zijn en onder de juiste omstandigheden worden gehouden zodat de vaccines optimaal kunnen bijdragen aan de gezondheid van je kalveren.


Stress

Stress heeft een sterk negatief effect op de weerstand van mens en dier en dus ook zeker op het kalf. Het stresshormoon cortisol heeft een negatief effect op de witte bloedcellen en maakt ze ongeschikt om efficiënt te werken. Rustig blijven en de kalveren op een voorzichtige manier behandelen zijn belangrijk om stress te voorkomen, evenals het aantal mensen dat met de kalveren werkt te beperken. Om het kalf het zo makkelijk mogelijk te maken is het goed om voldoende vaak schoon stro in de hokken te strooien zodat de dieren maximaal gestimuleerd worden om veel te liggen.

Zo min mogelijk inbreuk maken op de dagelijkse routine van het kalf vermindert de hoeveelheid stress aanzienlijk. Denk daarbij aan het combineren van verschillende werkzaamheden en het in stand houden van vaste groepen dieren, zodat er niet steeds wisselingen in groepen zijn. Wisselingen in groepen geeft stress en de kans om ziektes onderling te verspreiden.
Eén van de meest stressvolle momenten is uiteraard het spenen van kalveren. Een goed protocol is hiervoor erg belangrijk zodat het speenproces binnen voldoende tijd en op de juiste manier wordt uitgevoerd.


Monitoren en registreren

Het meten en registreren van gezondheidsparameters en groei geeft je de mogelijkheid om de prestaties van je kalveren goed te beoordelen en de invloed van doorgevoerde veranderingen te meten. Daarnaast geeft het evalueren van deze parameters kansen om verbeterpunten te traceren en op te volgen. Het werken aan een betere gezondheid en groei en daarnaast aan een vermindering van ziektes en antibioticaverbruik bij je kalveren loont altijd! Zo werk je aan steeds betere vaarzen met een hogere productie en minder problemen.

OmniGen


OmniGen AF voor kalveren

OmniGen AF is een gepatenteerde en unieke samenstelling van ingrediënten welke helpt om de negatieve effecten van (onverwachte) stressmomenten te verminderen, door het ondersteunen en beschermen van het immuunsysteem. Lees hier meer over hoe het immuunsysteem werkt van een koe. Onderbouwd door tal van wetenschappelijke en praktische onderzoeken heeft OmniGen duidelijke significante voordelen laten zien bij kalveren:

  • Vermindering medicijnverbruik:
    • In een onderzoek uit 2010, uitgevoerd in Pennsylvania, USA werd gekeken naar het effect van het voeren van melkpoeder met OmniGen aan 200 Holstein stierkalveren gedurende 20 weken.
    • Dit onderzoek liet zien dat de OmniGen gevoerde kalveren minder problemen hadden dan de kalveren zonder OmniGen. Dit leidde tot 43% minder medicijnkosten (Hewly, 2010).
  • Verbeterde groei:
    • In een onderzoek (Bewley, 2011) werd gekeken naar de groei van Holstein vaarskalveren op een commercieel kalveropfokbedrijf in het oosten van New York, USA. Dit onderzoek liet zien dat de kalveren welke OmniGen gevoerd kregen vanaf de geboorte tot vier maanden leeftijd, 12,5% hogere groei hadden dan de controlegroep welke geen OmniGen gevoerd kregen.

Meer informatie en advies

Voor meer informatie over hoe OmniGen de gezondheid en prestaties van jouw kalveren kan verbeteren, klik hier.

Als je meer wilt weten over de huidige immuun status van jouw kalveren en hoe we je kunnen helpen om de prestaties te verbeteren. Klik dan hier voor een gratis gezondheidsscan door één van onze technische specialisten.

Navaratnam Partheeban
Navaratnam Partheeban
Als rundvee dierenarts is Theeb erg gepassioneerd door gezondheid en welzijn van melkvee, waardoor hij steeds op zoek is naar kansen om de productiviteit op zijn bedrijven te verbeteren. Hij hecht veel belang aan persoonlijk contact met melkveehouders en andere sectorgenoten om zo samen te werken aan praktijkgerichte oplossingen binnen de veehouderij.

Wellicht ook interessant