Eksperci w dziedzinie żywienia zwierząt od 45 lat
Wyjątkowe produkty o dowiedzionym naukowo działaniu
Specjalistyczne doradztwo
95247859-misc_golden_oaks_1201002_0073

RelyOn

Innowacyjna formuła

Skuteczne wsparcie dla zdrowia żwacza, staje się kluczowym czynnikiem poprawiającym produkcyjność zwierzęcia. Zwiększa efektywność trawienia i minimalizuje emisję metanu, co sprawia, że jest to nie tylko korzystne dla zwierząt, ale również dla środowiska.

Produkt przebadany w warunkach laboratoryjnych i sprawdzony w terenie

RelyOn Bag Image

ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIE - ODPOWIEDZIALNE DZIAŁANIE

Wszystko zaczyna się od żwacza!

Innowacyjna formuła naszego specjalistycznego dodatku paszowego, RelyOn, to klucz do optymalnego wsparcia żwacza, co w rezultacie przekłada się na znaczną poprawę produkcyjności zwierząt i istotne zmniejszenie emisji metanu do środowiska. Dzięki zastosowaniu RelyOn jako codziennego dodatku paszowego, możliwe jest skuteczne podniesienie potencjału produkcyjnego zwierząt, tworząc stabilne warunki dla efektywnego zarządzania produkcją.

RelyOn to unikalna kompozycja olejków eterycznych, tanin i flawonoidów, które harmonijnie współdziałają, aby optymalnie wspierać funkcje żwacza i tkanki organizmu. Dzięki starannie dobranym składnikom, RelyOn doskonale wspomaga pracę żwacza, prowadząc do zauważalnego poprawy wchłaniania składników odżywczych u bydła mlecznego. Efektywna suplementacja RelyOn przekłada się na wyraźne korzyści produkcyjne, takie jak zwiększona wydajność mleczna i efektywność konwersji paszy. Badania prowadzone nad procesami fermentacji żwaczowej potwierdziły istotne zmniejszenie emisji metanu, co dodatkowo podkreśla pozytywny wpływ RelyOn na ekologię i wyniki hodowlane.

Arnout Dekker

„Z radością przedstawiamy Państwu nowe i zrównoważone rozwiązanie poprawiające produkcyjność zwierząt i zmniejszenie emisji metanu”.

 

ARNOUT DEKKER, LEKAR WETERYNARII, PHIBRO

Specjalistyczny dodatek paszowy RelyOn to innowacyjna formuła, która wspomaga pracę żwacza, co z kolei przyczynia się do poprawy produkcyjności zwierząt i zmniejszenia emisji metanu do środowiska

  • Zmniejszenie emisji metanu stwierdzone przy użyciu modelu in vitro procesów fermentacji żwaczowej1 fermentation models1
  • Lepsze wykorzystanie paszy1
  • Wyższa produkcja mleka1

References
1 Rossi, C.A.S.; Grossi, S.; Dell’Anno, M.; Compiani, R.; Rossi, L. Effect of a Blend of Essential Oils, Bioflavonoids and Tannins on In Vitro Methane Production and In Vivo Production Efficiency in Dairy Cows. Animals 2022, 12, 728. https://doi.org/10.3390/ani12060728. 2 Geapa, 2021. Additives Study Group, UFSM. Determination of the Kinetics of Ruminal In Vitro Fermentation and Production of Methane and Volatile Fatty Acids of Diets Containing Natural Additives. 3 CRC IVRF23, not published, Phibro Animal Health 2022, available upon request. 4 Unpublished report, University of Sassari, Italy, 2021, available upon request.

Screenshot 2023-02-07 171310

Request the full RelyOn brochure

Request the RelyOn brochure with detailed information on product benefits, technical details and performance data.

Request brochure
Background-Illustration_2