Eksperci w dziedzinie żywienia zwierząt od 45 lat
Wyjątkowe produkty o dowiedzionym naukowo działaniu
Specjalistyczne doradztwo
3 czas czytania

Jakie są koszty klinicznej i podklinicznej gorączki mlecznej w moim gospodarstwie?

Koszty związane z utraconą produktywnością i pogorszeniem zdrowotności zwierząt w wyniku klinicznych i podklinicznych przypadków gorączki mlecznej (niskiego stężenia wapnia we krwi) są często znacznie wyższe, niż się spodziewamy - w tym artykule na blogu wyjaśnimy, dlaczego te straty mogą być aż tak wysokie i jak można złagodzić ich skutki.

Apr 1, 2021 2:18:54 PM, ostatnia aktualizacja 01-04-2021
krowa z cielakiem

Przejście z wysokiej ciąży w laktację wymaga od organizmu krowy mlecznej ogromnych zmian fizjologicznych, a jedną z najważniejszych jest bilans wapnia - krowy, które nie są w stanie utrzymywać odpowiedniego stężenia wapnia we krwi, stają się podatne na częstsze zachorowania na poporodowe zaburzenia metaboliczne i spadek produkcji mleka.

Krowy chorujące na kliniczną postać gorączki mlecznej (kliniczna hipokalcemia) zauważa się natychmiast, ponieważ wykazują wyraźne objawy głębokiego niedoboru wapnia, takie jak niezdolność do stania i chodne ciało przy dotyku.

Następstwa podklinicznej gorączki mlecznej (podkliniczna hipokalcemia), mimo że częstość jej występowania jest znacznie wyższa niż klinicznej hipokalcemii, są często bagatelizowane - chora krowa będzie nadal stać i zachowywać się praktycznie jak zdrowe zwierzę, jednak jej wyniki produkcyjne będą wyraźnie gorsze wskutek pierwotnego niedoboru wapnia, a podatność na choroby będzie znacznie większa (dodatkowe informacje: czytaj dalej).

Zachorowalność na kliniczną i podkliniczną gorączkę mleczną

W badaniu przeprowadzonym w Niemczech (Venjakob et al. 2017) pobrano próbki krwi od 1380 świeżo wycielonych krów w 115 gospodarstwach. Stwierdzona zachorowalność na kliniczną hipokalcemię była dość niska i wyniosła od 0% u jałówek do 16,1% u krów w 4 laktacji i wyższej. Okazało się natomiast, że zapadalność na podkliniczną hipokalcemię (stężenie wapnia we krwi poniżej 2,1 mmol/l) była w tej samej populacji krów wyraźnie wyższa, zawierając się w przedziale od 14% u jałówek do 71% u krów w 4 laktacji i wyższej (Tabela 1).

HypoKalcemia

LaKtacja 1

Laktacja 2

Laktacja 3

Laktacja ≥ 4

Threshold 2.1 mmol/L 32/228a
(14.0)
158/355b
(44.5)
211/332c
(63.6)
331/456d
(71.2)

Tabela 1. Częstość występowania (liczba/ogółem; wartość % w nawiasach) podklinicznej hipokalcemii w czasie 0 -48 godz. po wycieleniu u krów mlecznych uszeregowanych względem liczby laktacji. Źródło: Venjakob et al. 2017

a-d Poszczególne oznaczenia w indeksie górnych w rzędach różnią się, P < 0,05

 

Choroba inicjująca

Hipokalcemia nie jest tylko powiązana ze

spadkiem produkcyjności wyrażonym w produkcji mleka po wycieleniu, ale także tworzy bramę wejścia dla wielu kolejnych chorób i zaburzeń u krów mlecznych, takich jak mastitis, ketoza, ciężkie porody, zatrzymanie łożyska, wypadniecie macicy, zapalenie macicy, obrzęk wymienia, przemieszczenie trawieńca i stłuszczenie wątroby (Horst et al., 1997. and Curtis et. al., 1985)*.

Tabela 2. Szacowany koszt najważniejszych chorób u krów mlecznych:

zaburzeniE metBOLICZNE

SZACOWANY KOSZT/ZACHOROWALNOŚĆ

Gorączka mleczna 1000pln
Podkliniczna hipokalcemia² 420pln
Przemieszczenie trawieńca³ 1300-1800pln
Ketoza³ 250-300pln
Zatrzymanie łożyska³ 450-700pln
Zapalenie macicy³ 580-620pln

 

Cichy złodziej

Utracone przychody związane z podkliniczną hipokalcemią znacznie przewyższają te wynikające z klinicznej postaci hipokalcemii. W publikacji autorstwa Oetzela (2012), wykorzystujące dane z wcześniejszego badania (Oetzel, 2011) i ekonomiczne koszty związane z kliniczną postacią gorączki mlecznej proponowane przez Guarda (1996), podaje się, że oszacowane straty ekonomiczne spowodowane przez podkliniczną hipokalcemię w typowym gospodarstwie mogą być niemalże czterokrotnie wyższe niż straty wynikające z klinicznej gorączki mlecznej.

Wynika to przede wszystkim ze współczynnika zachorowalności na podkliniczną hipokalcemię, który jest 10-krotnie wyższy niż tenże wskaźnik dla klinicznej postaci hipokalcemii.

Tabela 3: Oszacowane skutki ekonomiczne klinicznej i podklinicznej gorączki mlecznej w gospodarstwie liczącym 250 krów:

 

 

Szacowany koszt/zachoro-walność

średnia zachoro-walność

Liczba chorych krów na rok

całkowita strata na rok

kliniczna gorączka mleczna

1000pln 6% 15 17500pln

podkliniczna gorączka mleczna

420pln 60% 150 63500pln

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Najskuteczniejszym sposobem zmniejszania strat wynikających z gorączki mlecznej jest w pierwszej kolejności zapobieganie wystąpieniu choroby - włączenie Animate (skoncentrowany i bardzo smakowity mineralny preparat anionowy, który wspomaga optymalizację metabolizmu wapnia) do dawki pokarmowej dla krów w zasuszeniu może zmniejszyć zachorowalność na kliniczną hipokalcemię (gorączkę mleczną) i podkliniczną hipokalcemię (niskie stężenie wapnia we krwi). Dodatek tego produktu może również mieć swój udział w ograniczaniu zachorowalności na zaburzenia metaboliczne i niemetaboliczne powiązane z hipokalcemią, co tym samym poprawia wyniki produkcyjne krów w krytycznym okresie przejściowym i następnie zwiększa wydajność mleczną.

 

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Animate oraz o tym, jak może poprawiać zdrowotność i wyniki produkcyjnej Twoich świeżo wycielonych krów, skontaktuj się z nami, aby zapytać o darmową analizę, którą wykona ekspert Phibro i omówi z Tobą następujące zagadnienia:

    1. Analiza bieżącej sytuacji: ocenimy aktualny status Twojego stada i zidentyfikujemy obszary wymagające poprawy.
    2. Opracowanie planu zapobiegania gorączce mlecznej: zasugerujemy, gdzie można wprowadzić udoskonalenia i podpowiemy, w jaki sposób Animate może odblokować prawdziwy potencjał stada.
    3. Ocena: przeprowadzimy drobiazgową analizę, aby mieć pewność, że wdrożone zmiany sprawnie działają, a tam, gdzie konieczne, zaoferujemy dodatkowe wsparcie i doradztwo, aby Twoje stado mogło dalej uzyskiwać coraz lepsze wyniki.

Źródła: 

* Horst et al., 1997. JDS.80:1269-1280
* Curtis et. al., 1985. JDS.68:2347-360
¹Cost per case from veterinary fees, drugs, labor, lost or discarded milk and culling (C. Guard, et al., 1996)
²Non-infectious diseases: Milk fever in Encyclopedia of Dairy Sciences. Vol. 2. F.J. W. Fuquay, P.F., McSweeney, P.L.H., ed. Academic Press, San Diego Oetzel 2011. Lost milk yield and direct costs associated with ketosis and displaced abomasum’s
³Liang, Di, “Estimating the Economic Losses from Diseases and Extended Days Open with a Farm-Level Stochastic Model” (2013). Theses and
Dissertations--Animal and Food Sciences. Paper 22. http://uknowledge.uky. edu/animalsci_etds/22. First value is for first parity animals and second value is for mature cows.

 

Arnout Dekker
Arnout Dekker
Arnout Dekker to menedżer ds. marketingu w Phibro na obszarze Europy, który ma 7-letnie doświadczenie jako lekarz weterynarii. Jego zainteresowania obejmują krowy, doradztwo w zakresie bydła mlecznego i zarządzania gospodarstwem. Wspieranie hodowców poradami i sprawdzonymi produktami, aby zapewniać zdrowotność krów, lepiej produkować, mieć lepszą rentowność i zrównoważoną produkcję - to wszystko motywuje go do działania.

Może cię również zainteresować