Eksperci w dziedzinie żywienia zwierząt od 45 lat
Wyjątkowe produkty o dowiedzionym naukowo działaniu
Specjalistyczne doradztwo
1 czas czytania

Dlaczego krowy cierpią z powodu stresu cieplnego?

Znaczenie właściwego zarządzania krowami w okresie przejściowym jest dobrze nam znane, podobnie jak znaczenie zapewnienia krowom zasuszonym odpowiedniej i właściwej dawki pokarmowej w okresie bezpośrednio poprzedzającym wycielenie. Jak najlepiej zarządzać krowami w tej krytycznej fazie ich cyklu reprodukcyjnego i jak wyznaczyć realistyczne cele zdrowotne i produkcyjne dla świeżo wycielonych krów? 

Feb 17, 2022 12:38:24 PM, ostatnia aktualizacja 17-02-2022

W tym blogu przedstawiamy kilka rad i spostrzeżeń, które pozwolą zoptymalizować okres przejściowy Twojego stada.

Krowy wytwarzają dużo ciepła podczas procesu fermentacji w żwaczu, trawienia i metabolizmu składników odżywczych. Ciepło to musi zostać rozproszone, aby wewnętrzna temperatura ciała pozostała na stałym poziomie. Istnieje kilka mechanizmów, które krowa wykorzystuje do rozpraszania ciepła, w tym przewodzenie (bezpośredni kontakt z zimnymi przedmiotami), chłodzenie poprzez pocenie się, dyszenie i konwekcja (ciepło rozprasza się w otaczającym poruszającym się powietrzu). Sprawność wszystkich tych mechanizmów ulega osłabieniu pod wpływem wysokiej temperatury zewnętrznej i wilgotności, a w konsekwencji wewnętrzna temperatura ciała zaczyna wzrastać. Warunki klimatyczne stały się czynnikiem stresowym, na który krowa zareaguje szeregiem działań adaptacyjnych (zwiększenie częstości oddychania, zmniejszenie ruchu i poboru pokarmu, itp. ), co w efekcie może zagrozić zdrowiu i wydajności krów. Im więcej mleka krowa produkuje, tym szybsze będzie tempo jej metabolizmu, więcej wytworzy ciepła i więcej ciepła będzie musiała odprowadzić. Dlatego wysokowydajne krowy mleczne są szczególnie wrażliwe na stres cieplny.

 

Jak rozpoznać symptomy stresu cieplnego u krów?

Jaki jest próg wpływu stresu cieplnego na produktywność krów mlecznych? Najczęstszym sposobem przewidywania stresu cieplnego jest obliczenie wskaźnika wilgotności temperatury (THI), który uwzględnia wpływ temperatury otoczenia i wilgotności względnej. Krowy mleczne zaczynają wykazywać oznaki stresu cieplnego przy THI wynoszącym 68 lub więcej. Na przykład THI 68 może wystąpić, gdy temperatura powietrza wynosi 25ºC, a wilgotność względna wynosi 10% lub przy temperaturze 22ºC i wilgotności 50%. Każdy wzrost temperatury i wilgotności spowoduje wzrost zagrożenia stresem cieplnym.

Poniższa tabela ilustruje wpływ temperatury i wilgotności na nasilenie stresu cieplnego.

Temperature Humidity Index

Source: National Animal Diseases Information Services

Konsekwencje stresu cieplnego

Stres cieplny może wpływać na produktywność krów mlecznych na różne sposoby, w tym zmniejszenie pobrania paszy i produkcję mleka oraz wpływając na zdrowie i wydajność reprodukcyjną. Więcej informacji o tym, jak stres cieplny wpływa na wydajność krowy i jak mu zapobiegać, można znaleźć tutaj.

 

OmniGen i stres cieplny

Badania wykazały, że krowy wrażliwe na wysoką temperaturę, którym podawano OmniGen miały niższą temperaturę ciała, oddychanie zachowane w normie oraz utrzymywały wyższe pobranie paszy i produkcję mleka.

 

 

Yves Baetens
Yves Baetens
Yves to specjalista techniczny ds. bydła mlecznego, odpowiedzialny za belgijski rynek. Dorastając w gospodarstwie, Yves nauczył się czerpać radość z pracy ze zwierzętami i odwiedzania gospodarstw już od najmłodszych lat. Już później zdecydował się zostać lekarzem weterynarii specjalizującym się w przeżuwaczach, aby nadal robić rzeczy, które kocha. W trakcie lat spędzonych na uniwersytecie rozwijał swoje zainteresowanie żywieniem bydła mlecznego. W firmie Phibro jego cel to zdrowe krowy i zadowoleni hodowcy, do czego dąży, wspierając ich w zarządzaniu żywieniem i zdrowotnością.

Also interesting